gallery/sunaimerlogga
http://www.floodcon.com/solkurva/day

Mäter data just nu. Jämför olika monterings metoder. Orange kurva är Sunaimer. Se blå bild nedan.

gallery/station