Stugor och fritidshus

Sunaimer lämpar sig väl för stugor och fritidshus som saknar framdragen el.

Montage:
Finn en lämplig plats där du ser solen hela dagen från morgon till kväll. Tänk också på att avståndet mellan solpanelen och batterierna inte bör överstiga c:a 10 meter. Ju längre avstånd, ju dyrare kablar måste man ha. Montera ett 45 mm rör (eloxerad aluminium) vågrätt. Röret bör vara c:a 2 meter högt och sticka c:a 70 cm över taknocken. Rören fästes på två ställen. Lämpligt rör och fästen hittar man i en antennaffärer.

Längst upp på röret monteras Sunaimer. Kablaget dras genom röret. Med Sunaimer följer en 4 m lång kabel. Behöver den skarvas så försök göra detta inomhus. Denna kabels längd är inte kritisk. Vanlig elkabel 2*0,75 kvadrat kan användas.

Om solpanelen skall användas året runt bör man justera solhöjden 1 till 2 ggr på hösten och 1 till 2 ggr på våren med vantskruven.

Är det svårt att komma åt solpanelen kan man köpa till en solhöjdsmotor. Denna justering kommer då att ske automatiskt på veckobasis.