gallery/sunaimer_logga_ellinor_2-01

Sunaimer SA-1 på båt

På segelbåtar kan SA-1 alltid vara monterad. På snabba motorbåtar eller husbilar kan det vara lämpligt att montera ner Sunaimer under färd. Det sker enkelt med en st M6 bult och tar någon minuter.
 

Montage
Akter på båten monteras ett 45 mm rostfritt stålrör vågrätt. Lämplig höjd kan vara cirka 2 meter högt.

Röret fästest mot relingen med hjälp av 2 anpassasade plattjärn och 2 rostfri 50 mm byglar. På toppen av röret träs ytterligare ett rör på 2-meters röret. Detta rör passar stålröret och kan vrida sig. Detta rör är försett med ett låshandtag.

Vitsen med detta är att man kan vrida in Sunaimer mot norr-söder. Se manual.

På det vridbara röret monteras Sunaimer. Kablaget dras genom röret. Sunaimer har ett kontaktdon till sin 12 volt. Se till att solpanelen är försett med ett kontaktdon också. Då kan man lätt lyfta av solpanelen vid behov.